Skoči do osrednje vsebine

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-206/2021 s prilogami.\n\nPri organizaciji je potrebno upoštevati, da se bo strokovna srečanja izvedlo v treh (3) tematsko različnih sklopih z različno tematiko (posamezen vsebinski prikaz znotraj sklopa) na celotnem ozemlju Republike Slovenije v obsegu najmanj 8 ur na prikaz in sicer\n\nSKLOP A - ZOOTEHNIKA (Govedoreja, Konjereja, Prašičereja, Drobnica, Perutninarstvo, Čebelarstvo, Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri in Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih KMG),\n\nSKLOP B - AGRONOMIJA (Zelenjadarstvo in zeliščarstvo, Poljedelstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Oljkarstvo, Hmeljarstvo in Jagodičevje),\n\nSKLOP C - SPLOŠNE VSEBINE (Socialne vsebine - dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah in Mentorske kmetije).\n

Več na portalu javnih naročil