Skoči do osrednje vsebine

Strokovna pomoč naročniku pri izvedbi nadzorov nad izvajalci gospodarske javne službe javnih potniških prevozov (GJS_JPP) glede namenske, gospodarne in učinkovite rabe javnih sredstev

Rok za prijavo je potekel.

Izbrani izvajalec bo:\n- preveril upravičenost celotnega financiranja izvajanja GJS JPP glede na vse ostale prihodke, ki jih prejemajo izvajalci iz drugih virov,\n- preveril procese od pridobitve prihodkov, obdelav teh podatkov, do poročanj ministrstvu preko poročevalskih obrazcev,\n- pregledal pogodbe med prevozniki in ostalimi deležniki na področju GJS JPP in izdelal predlog novih določil osnovne koncesijske pogodbe.\n

Več na portalu javnih naročil