Skoči do osrednje vsebine

Strategija odvzema naplavin na porečju reke Save

Rok za prijavo je potekel.

Za pripravo Uredb o koncesijah za odvzem naplavin na porečju reke Save je treba izdelati strategijo odvzemov naplavin iz reke Save in njenih glavnih prodonosnih pritokov. Namen izdelave naloge je ugotovitev, ali so lokacije podanih pobud primerne za podelitev koncesije za odvzem naplavin iz vodotokov za gospodarsko izkoriščanje iz vidika doseganja ciljev iz 2. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 ZZdrI-A, 41/04 ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1) in glede na podana mnenja soglasodajalcev. Prav tako je namen naloge preveriti, ali so obstoječe lokacije že podeljenih koncesij primerne za odvzemanje naplavin iz vidika ciljev ZV-1 po poteku koncesijskih pogodb. Poleg tega se v sklopu naloge identificira še druge potencialne lokacije za odvzem naplavin.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Več na portalu javnih naročil