GOV.SI

Storitve za celovito izvajanje IS CSD

Storitve za celovito izvajanje informacijskega sistema centrov za socialno delo, ki vključujejo: vzdrževanje informacijskega sistema centrov za socialno delo, dograditve in nadgradnje, izvajanje mesečnih in letnih obdelav za socialne in druge transferje, masovno tiskanje, usposabljanje uporabnikov in njegov nadaljnji razvoj.

Več na portalu javnih naročil