Skoči do osrednje vsebine

Storitve rednega in dopolnilnega vzdrževanja ter nadgradenj aplikacije EU kartica ugodnosti za invalide in IS ZIMI

Rok za prijavo je potekel.

Potrebujemo izvajalca storitev rednega in dopolnilnega vzdrževanja ter nadgradenj aplikacije EU kartica ugodnosti za invalide in IS ZIMI za obdobje 3 let.
Redno vzdrževanje aplikacije:
zagotavljanje razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov,
vzdrževanje razvojnega okolja, povezave v omrežje HKOM, uporabe sistema SVN,
izvajanje administrativnih in skrbniških nalog , povezanih z izvajanjem vzdrževanja,
zagotavljanje nemotenega delovanja aplikacije z vsemi njenimi funkcionalnostmi,
vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom oziroma uporabniki oziroma končnimi uporabniki,
zagotavljanje zahtevane odzivnosti ter kakovosti izvajanja storitev vzdrževanja,
daljinska pomoč (po telefonu, po telefaksu in po elektronski pošti) pri reševanju problemov uporabnikov in skrbnikov pri uporabi vzdrževane programske opreme, kar vključuje:
o telefonska in pisna komunikacija z uporabniki in skrbniki;
o identifikacija vzrokov za nastanek problemov ter predlaganje rešitve najrazličnejših problemov, ki so povezani z uporabo vzdrževane programske opreme (aplikacije EUK-ZIMI);
o priprava odgovorov na vprašanja in svetovanje glede uporabe vzdrževane programske opreme;
o sodelovanje z naročnikom in sistemsko službo ter z drugimi poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov;
o odprava motenj pri delovanju in uporabi modulov (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje), izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah, glede na zahteve naročnika;
odpravljanje skritih napak in pomanjkljivosti v kodi aplikativne programske opreme,
spremljanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževano programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za nemoteno delovanje oz. izboljšanje njenega delovanja,
priprava novih verzij oziroma sprememb in dopolnitev programske opreme, ki so posledica rednega vzdrževanja,
spremljanje ugotovljenih neželenih situacij ter predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje aplikativne programske opreme,
dokumentiranje storitev rednega vzdrževanja.

Dopolnilno vzdrževanje sistema:
nadgradnje in spremembe aplikacije v obsegu največ 1.300 ur v 3-letnem obdobju. Naročnik ni zavezan naročiti nadgradnje za maksimalen obseg ur.
dodatne aktivnosti:
o odprava manjših težav oz. napak pri delovanju aplikacije, ki so nastala kot posledica ravnanj na strani naročnika ali uporabnikov na upravnih enotah;
o sodelovanje pri analizi in pri pripravi specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme;
o izboljševanje lastnosti delovanja uporabnosti in dograjevanje novih funkcionalnosti ter modulov na podlagi predlogov naročnika, uporabnika ali izvajalca in s strani naročnika potrjenih specifikacij;
o prilagajanje programske opreme glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema v okviru možnosti in zagotovil proizvajalcev oz. principalov;
o prilagajanje in dograjevanje programske opreme glede na zakonske spremembe ter drugih predpisov;
o dokumentiranje storitev dopolnilnega vzdrževanja.

Usposabljanje uporabnikov in skrbnikov:

V primeru večjih nadgradenj ali sprememb funkcionalnosti aplikacije mora biti izvedeno usposabljanje za vseh cca. 140 uporabnikov aplikacije EUK-ZIMI oz. manjšega števila v primeru potrebe po usposabljanju novih sodelavcev.
V 3 letnem obdobju bo predvidoma potrebno izvesti eno izobraževanje za vse uporabnike aplikacije in dva izobraževanja za omejeno število novih uporabnikov.

Usposabljanje se izvaja za uporabnike na UE in naročnikaMDDSZ:
usposabljanje strokovnih delavcev za nudenje podpore uporabnikom,
predstavitev koncepta aplikacije in njegovih funkcionalnosti (v sodelovanju z naročnikomMDDSZ).

Predvideva se izvedba dveh usposabljanj v okviru izvedenih seminarjev za uporabnike, ki bodo potekali na isti dan na eni lokaciji (ena v dopoldanskem, druga v popoldanskem času).

Več na portalu javnih naročil