Skoči do osrednje vsebine

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po GZ v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave Območje Ptujske Drave« za ukrepe na območju UE Ptuj

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po GZ v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave Območje Ptujske Drave« za ukrepe na območju UE Ptuj.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Več na portalu javnih naročil

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-20120, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, specifični cilj »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 80 %. Lastna udeležba RS znaša 20 %.