Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo z javnim naznanilom

Ministrstvo za zdravje je z odločbo, št. 0140-109/2018/11 z dne 16. 10. 2020, po uradni
dolžnosti odvzelo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti javnemu zavodu Nacionalni
inštitut za otroške srčne bolezni, Bohoričeva ulica 20, Ljubljana.