Skoči do osrednje vsebine

Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Rok za prijavo je potekel.

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis, ki je namenjen lesno-predelovalnim (SKD C16 in C31) mikro podjetjem z do 10 zaposlenimi. 

Višina razpoložljivih sredstev je 1,8 milijona evrov (0,3 v letu 2023 in 1,5 milijona evrov v letu), višina subvencije je od 15.000 do 70.000 evrov (sofinanciranje bo potekalo na osnovi de minimis sheme).

Višina sofinanciranih stroškov je do 60 %.

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena potrebam prijavljenega projekta),
  • stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Kontakt

Vsa dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.