Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje učbeniških skladov in upravljavcev učbeniških skladov zasebnih osnovnih šol v letu 2023

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotavlja na podlagi 13. alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) sredstva za delovanje učbeniških skladov. V skladu z 68. členom ZOFVI imajo lahko učbeniške sklade tudi zasebne osnovne šole, za javne osnovne šole pa so učbeniški skladi obvezni. Ministrstvo namensko financira nakup učbenikov in učnega gradiva ter plačilo upravljavcev sklada.

Zaradi namenskega financiranja morajo zasebne osnovne šole v skladu s Sklepom o sofinanciranju učbeniških skladov in upravljavcev učbeniških skladov zasebnih osnovnih šol v letu 2023 št. 021-15/2023/5 z dne 17. 3. 2023:  

  • imeti učbeniški sklad ali
  • se zavezati, da ga bodo vzpostavili do 31. 8. 2023.

 Za  dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

  • dodeljena sredstva morajo biti uporabljena za nakup učbenikov in učnega gradiva,
  • če ne uporabljate potrjenih učbenikov, se smiselno kot taka štejejo učna gradiva, ki jih v vaši šoli uporabljajo učenci za učenje in učitelji za poučevanje,
  • gradivo učbeniškega sklada mora biti v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) obdelano po strokovnih knjižničarskih standardih in pravilih, učbeniški sklad pa mora delovati kot ločen del knjižnice v  informacijskem sistemu COBISS.

Pripadajoča sredstva bodo šolam ob izpolnjevanju navedenega nakazana najpozneje do 31. 7. 2023. Ministrstvo lahko v primeru ugotovljene nepravilnosti zahteva vračilo neupravičeno izplačanih sredstev.

Šole morajo oddati vlogo za sofinanciranje učbeniškega sklada in plačila njegovega upravljavca do vključno 15. 6. 2023. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mvi@gov.si do vključno 15. 6. 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana priporočeno na pošti ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

 

 

Kontakt

dr. Breda Mulec, tel. št. 01 400-5296, e-naslov: breda.mulec@gov.si.