Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radlje - levi breg (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radlje - levi breg (2023 – 2032), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občinah Muta in Radlje ob Dravi oziroma v k.o. Mlake, Pernice, Branik, Podlipje, Spodnja Muta, Zgornja Muta, Zgornja Gortina, Spodnja Gortina, Brezovec, Suhi Vrh pri Radljah, Radelca, Vas, Remšnik, Kozji Vrh, Spodnja Vižinga, Radlje ob Dravi, Dobrava in Zgornja Vižinga (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, na sedežu Krajevne enote Radlje, Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 8. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgrnitev, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radlje - levi breg (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov ljudmila.medved@zgs.si,
  • na elektronski naslov oeslovenjgradec@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec.