Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje II (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Adlešiči (2023 – 2032), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Trebnje oziroma v katastrskih občinah Čatež, Dolga Njiva, Mali Videm, Škovec, Roje, Štefan, Velika Loka, Prapreče, Veliki Gaber, Zagorica, Stehanja vas, Knežja vas in Sela pri Šumberku (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Krajevna enota Trebnje, Baragov trg 2, 8310 Trebnje. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 9. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo na Izletniški kmetiji Kazina, Dolnje Prapreče 1, 8212 Velika Loka, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje II (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov drejc.kotnik@zgs.si,
  • na elektronski naslov oenovomesto@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto.