Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina (2022 – 2031), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Rogaška Slatina in Rogatec oziroma v k.o. Zgornji Gabrnik, Drevenik, Čača vas, Negonje, Cerovec, Spodnje Sečovo, Strmec, Tlake, Trška Gorca, Donačka gora, Trlično, Sveti Florijan, Rogatec in Dobovec (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2031 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina, Ulica XIV divizije 17, 3250 Rogaška Slatina. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 7. decembra.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Kraj in čas javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina (2022 – 2031)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov matej.tajnikar@zgs.si,
  • na elektronski naslov oecelje@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje.