Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preserje-Rakitna (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preserje-Rakitna (2023 – 2032), ki se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Brezovica oziroma v k.o. Rakitna, Jezero, Kamnik in Preserje (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za ureditveno obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni na osrednjem spletnem mestu državne uprave in v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Krajevna enota Vrhnika, Vrtnarija 11, Vrhnika. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 8. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v Modri dvorani Občine Brezovica, Podpeška cesta 2, Brezovica pri Ljubljani, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preserje-Rakitna (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov andrej.jeklar@zgs.si,
  • na elektronski naslov oeljubljana@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.