Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polje (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polje (2022 – 2031), ki se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Mestni občini Ljubljana oziroma v k.o. Kašelj, Podmolnik, Sostro, Lipoglav, Volavlje, Javor in Trebeljevo (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za ureditveno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2031 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni na osrednjem spletnem mestu državne uprave in v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Domžale, Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 8. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v prostorih Mestne občine Ljubljana, Četrtna skupnost Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana-Dobrunje, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polje (2022 – 2031)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov andrej.jeklar@zgs.si,
  • na elektronski naslov oeljubljana@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.