Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pišece (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pišece (2022 – 2031), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Brežice, Krško, Kozje in Bistrica ob Sotli (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2031 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgrnitev, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pišece (2022 – 2031)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov gregor.bogovic@zgs.si,
  • na elektronski naslov oebrezice @zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice.