Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Okroglina (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Okroglina (2023 – 2032), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica oziroma v k.o. Snežnik (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Knežak, Revirna pisarna Ilirska Bistrica, Bazoviška 4, 6250 Ilirska Bistrica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

V času javne razgrnitve bo v prostorih Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Okroglina (2023 – 2032)

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov peter.krma@zgs.si,
  • na elektronski naslov oepostojna@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.