Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - jug (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - jug (2022 – 2031), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej oziroma v katastrskih občinah Brusnice, Potov Vrh, Smolenja vas, Ragovo, Kandija, Šmihel pri Novem mestu, Gotna vas, Stopiče, Zajčji Vrh, Hrušica, Težka Voda, Lakovnice, Stranska vas in Veliki Podljuben (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2031 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 9. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v sejni sobi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - jug (2022 – 2031)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov drejc.kotnik@zgs.si,
  • na elektronski naslov oenovomesto@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto.