Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nazarje (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nazarje (2022 – 2031), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Nazarje, v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Vransko oziroma v k.o. Radegunda, Šmihel, Lepa Njiva, Ljubija, Brezje, Mozirje, Loke, Prihova, Kokarje, Pusto Polje, Šmartno ob Dreti, Rečica ob Savinji, Poljane, Šentjanž, Zgornje Pobrežje, Spodnja Rečica, Ter in Jeronim (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2031 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 8. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgrnitev, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nazarje (2022 – 2031)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov vid.preloznik@zgs.si,
  • na elektronski naslov oenazarje@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje.