Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kolpa (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kolpa (2023 – 2032), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Kočevje in Kostel oziroma v k.o. Novi Lazi, Štalcerji, Črni Potok, Mozelj, Knežja lipa, Dol, Spodnji Log, Rajndol, Škrilj in Suhor (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kočevska Reka, Kočevska Reka 40, 1338 Kočevska Reka. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 9. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgrnitev organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kolpa (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov tomaz.devjak@zgs.si,
  • na elektronski naslov oekocevje@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.