Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kanomlja (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kanomlja (2023 – 2032), ki se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Idrija, Cerkno in Tolmin oziroma v k.o. Prapetno brdo, Reka-Ravne, Gorenja Trebuša, Šebrelje, Utre, Otalež, Idrijske Krnice, Spodnja Kanomlja, Srednja Kanomlja, Gorenja Kanomlja, Vojsko, Čekovnik, Spodnja Idrija in Vojščica (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za ureditveno obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni na osrednjem spletnem mestu državne uprave in v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Krajevna enota Idrija, Trg Sv. Ahacija 2, 5280 Idrija. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgrnitev opravljena javna obravnava. Podrobnosti glede javne obravnave bodo objavljene naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kanomlja (2023 – 2032)

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov oetolmin@zgs.si,
  • na elektronski naslov janez.pagon@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin.