Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2022 – 2031), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Cerknica in Bloke oziroma v katastrskih občinah Osredek, Žilce, Kranjče, Otave, Kožljek, Cajnarje, Štrukljeva vas, Jeršiče, Ravne pri Žilcah, Kremenca in Zales (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2031 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, 1380 Cerknica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

V času javne razgrnitve bo v prostorih Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2022 – 2031)

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov peter.krma@zgs.si,
  • na elektronski naslov oepostojna@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.