Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole nad Idrijo (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole nad Idrijo (2022 – 2031), ki se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Idrija in Cerkno oziroma v k.o. Dole, Vrsnik I, Vrsnik II, Ledine, Jelični Vrh, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja in Otalež.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni na osrednjem spletnem mestu državne uprave in v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Krajevna enota Idrija, Trg Sv. Ahacija 2, 5280 Idrija. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgrnitev opravljena javna obravnava.

Podrobnosti glede javne obravnave bodo objavljene naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole nad Idrijo (2022 – 2031)

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov janez.pagon@zgs.si,
  • na elektronski naslov oetolmin@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin.