Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2023 – 2032), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica oziroma v k.o. Potiskavec, Podtabor, Polom, Cesta, Zdenska vas, Zagorica, Videm-Dobrepolje, Podgora, Kompolje in Veliko Globoko (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Velike Lašče, revirne pisarne Dobrepolje, Predstruge 60, Predstruge, 1312 Videm - Dobrepolje. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 9. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgrnitev organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov tomaz.devjak@zgs.si,
  • na elektronski naslov oekocevje@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.