Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bloke (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bloke (2023 – 2032), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Bloke in Cerknica oziroma v k.o. Benete, Gradiško, Hiteno, Krajič, Ravne pri Topolu, Ravnik, Runarsko, Strmca, Studenec, Topol, Velike Bloke, Veliki Vrh, Volčje, Hudi Vrh, Metulje, Nova vas, Studeno in Bločice (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, 1380 Cerknica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

V času javne razgrnitve bo v prostorih Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bloke (2023 – 2032

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov peter.krma@zgs.si,
  • na elektronski naslov oepostojna@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.