Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Besnica (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Besnica (2023 – 2032), ki se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občini Kranj oziroma v k.o. Nemilje, Zgornja Besnica, Spodnja Besnica, Pševo, Stražišče, Bitnje, Žabnica, Drulovka, Breg, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča in Planica (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za ureditveno obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni na osrednjem spletnem mestu državne uprave in v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27 B, 4000 Kranj. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 8. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v dvorani gasilskega doma Besnica, Na hribu 7, 4201 Zgornja Besnica, opravljena javna obravnava. Podrobnosti glede javne obravnave bodo objavljene naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Besnica (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Vanja Primožič, univ. dipl. inž. gozd.
Višji koordinator za področje gozdarstva

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kranj
Staneta Žagarja 27b
4000 Kranj

T: 04 20 11 157 | M: 041 715 515
e-pošta: vanja.primozic@zgs.si