Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Adlešiči (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Adlešiči (2023 – 2032), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Črnomelj oziroma v katastrskih občinah Griblje, Bedenj, Tribuče, Butoraj, Golek, Belčji Vrh, Adlešiči, Bojanci, Hrast pri Vinici, Vinica, Preloka, Marindol in Žuniči (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Krajevna enota Črnomelj, Pod smreko 10, 8340 Črnomelj. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 9. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgrnitev organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Adlešiči (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov drejc.kotnik@zgs.si,
  • na elektronski naslov oenovomesto@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto.