GOV.SI

Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokacijah Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ) ter Štefanova 1,3,5 in Tivolska 50 (MZ) za sklop 1 in sklop 2

Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokaciji Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ)

Več na portalu javnih naročil