Skoči do osrednje vsebine

REDNO USPOSABLJANJE ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, v prehodnem obdobju za leti 2021 in 2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba rednega usposabljanja za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020 za prehodno obdobje, za leti 2021 in 2022, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-145/2021 s prilogami.\n\nPri organizaciji 4-urnega rednega letnega usposabljanja je treba upoštevati, da ena ura pomeni pedagoška ura (45 minut) ter da se bo usposabljanja udeležilo predvidoma 6.900 udeležencev letno.\nUpravičeni udeleženci usposabljanja so kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo zahtevke za ukrep KOPOP v skladu z uredbo KOPOP.\n\nVsebine oziroma tematski sklopi rednega usposabljanja za leti 2021 in 2022 so:\n\n- izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP;\n- kmetovanje in ohranjanje narave;\n- kmetovanje in varstvo voda ter tal;\n- kmetovanje in podnebne spremembe;\n- konkurenčnost.\n

Več na portalu javnih naročil