Skoči do osrednje vsebine

Razveljavitev Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zavodov

Minister za zdravje je 14. decembra 2022 sprejel Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje,
sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za
izbiro članov v svet javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki ureja področje, ki je bilo do sedaj urejeno v Protokolu. Glede na navedeno Protokol preneha veljati.