Skoči do osrednje vsebine

Razpored odpiranja prijav na javni razpis za podelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe na območju Občine Kamnik

V Uradnem listu RS, št. 94/21, je bil dne 11. 6. 2021 objavljen javni razpis za podelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Občine Kamnik, ki spada v Upravno enoto Kamnik, ki se financira iz proračunskih sredstev.

Na javni razpis sta se prijavili veterinarski organizaciji Veterina Klinkon d.o.o., Bolkova ulica 5a, 1235 Radomlje in Kranjski veterinarski center d.o.o., Cesta na Brdo 48, 4000 Kranj.

Odpiranje vlog bo potekalo dne 12. 7. 2021 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, v VI. nadstropju, sejna soba, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt

Uroš Boštjančič

e-naslov: uros.bostjancic@gov.si

telefon: 01 300 13 08