Skoči do osrednje vsebine

Razpis o razpolaganju s premičnim premoženjem z javnim zbiranjem ponudb

Rok za prijavo je potekel.

Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana na podlagi 77. člena in ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja razpis o razpolaganju s premičnim premoženjem z javnim zbiranjem ponudb - prodajo službenih vozil.