Skoči do osrednje vsebine

Promocija in svetovanje za podnebne, okoljske in naravovarstvene intervencije v SN 2023-2027

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila obsega tri ključna področja, ki lahko bistveno prispevajo k doseganju zastavljenih varstvenih ciljev, in sicer:
usposabljanje in ozaveščanje kmetijskih svetovalcev o vsebinah varstva narave,
okolja ter podnebnih sprememb;
izobraževalno in poglobljeno sodelovanje s kmeti, ki kmetujejo na najbolj ranljivih
območjih Natura 2000, vodovarstvenih območjih in drugih območjih (t. i. ciljni kmetje)
promocijo podnebnih, naravovarstvenih in okoljevarstvenih intervencij v okviru
Strateškega načrta 2023-2027 (v nadaljevanju: SN 2023-2027).

Več na portalu javnih naročil