Skoči do osrednje vsebine

Priprava strokovnih podlag glede podporne sheme in izvedba drugih strokovnih nalog ter ukrepov iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije

Rok za prijavo je potekel.

V okviru javnega naročila se opravi posodobitev podporne sheme, izvede se tudi druge strokovne podlage za relevantne ukrepe, ki jih pripravlja MzI. V ta okvir sodi priprava nove sheme spodbujanja OVE (Obnovljivi viri energije), ki v luči novih EU direktiv med drugim predvideva obsežnejše spremembe v smislu širitve nabora obstoječih podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE (Soproizvodnja toplote in električne energije) tudi na naprave, ki izkoriščajo OVE za proizvodnjo plinastih goriv (vključno z vodikom), toplote za učinkovito ogrevanje in hlajenje, ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv. Poleg navedenega je treba posodobiti metodologijo energetskih pregledov, podporo sistemu certificiranja energetskih pregledovalcev, razvijati in posodabljati metode za izračun prihrankov energije, itd. \n\nZa pripravo ukrepov iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije se izvede:\n1. Priprava strokovnih podlag za obstoječo in napovedano novo podporno shemo;\n2.

Več na portalu javnih naročil