Skoči do osrednje vsebine

Priprava novih programov Dobrobiti živali, posodobitev programov DŽ, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je priprava novih programov Dobrobiti živali, posodobitev programov DŽ, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika na področju prašičereje za leto 2022, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-174/2021 s prilogami.\n\nStoritev svetovanja obsega:\n- pripravo celotnega programa DŽ in vnos podatkov v Centralni register prašičev (v nadaljevanju: CRPš) in Evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij (v nadaljevanju: EVIZO) za prejemnike svetovanja (nosilce KMG), ki bodo na novo vstopili v ukrep DŽ, \n- pregled gospodarstev in vnos podatkov v CRPš in EVIZO ali posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš in EVIZO za tiste prejemnike svetovanja, ki so v predhodnem letu vstopili v ukrep DŽ ter\n- izdelavo izjave zootehnika za prejemnike svetovanja, ki bodo v obdobju trajanja obveznosti za ukrep DŽ razširili oziroma dogradili hlevske kapacitete.\n

Več na portalu javnih naročil