Skoči do osrednje vsebine

Priprava dokumentacije za sklenitev pogodb za izvajanje gospodarske javne službe avtobusnega linijskega prevoza potnikov

Rok za prijavo je potekel.

Po obstoječi pravni ureditvi je Ministrstvo za infrastrukturo, kot resorni organ, pristojno za vzpostavitev normativnih pogojev za organizacijo, delovanje, financiranje, nadzorovanje in izvajanje gospodarske javne službe javni linijski medkrajevni prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.

Izvajalec mora izdelati:
razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po javno naročniškem (bruto) modelu za celotno območje,
razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po koncesijskem (neto) modelu za koncesijska območja za celotno območje RS in
razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po kombiniranem modelu za celotno območje.

Izvajalec mora izdelati predloge sprememb predpisov in morebitnih novih predpisov potrebnih za izvedbo prej navedenih različic razpisov.

Razpisna dokumentacija sestoji iz prometnega, ekonomskega, pravnega in informacijskega dela.

Izvajalec mora sodelovati pri zakonodajnem postopku in pri postopku od objave do podpisa pogodb za celo RS.

Več na portalu javnih naročil