Skoči do osrednje vsebine

Pridobivanje podatkov o spremembah zalog ogljika v živi in odmrli biomasi v gozdovih

Rok za prijavo je potekel.

Cilj naloge je vzpostaviti sistem spremljanja emisij in odvzemov v gozdovih, ki bo zagotovil kredibilno obračunavanje in poročanje ter omogočil preverjanje napredka pri doseganju podnebnih ciljev. Pri obračunavanju emisij iz gozdov mora Slovenija razpolagati s kakovostnimi in mednarodno primerljivimi podatki, na podlagi katerih bo lahko utemeljevala razlike v zalogah. Za izvedbo obračuna je ključno upoštevanje oziroma primerja z referenčno vrednostjo za gospodarjenje z gozdovi, ki je za Slovenijo določena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/268. \n\n

Več na portalu javnih naročil