Skoči do osrednje vsebine

Prevzem, prevoz in predelava nevarnih odpadkov s klas. št. 19 12 11* iz lokacije Volčja Draga

Predmet javnega naročila je prevzem, prevoz in predelava mešanice odpadkov s klasifikacijsko številko 19 12 11* - drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), ki vsebujejo nevarne snovi, iz mehanske obdelave odpadkov iz lokacije Volčja Draga. Odpadki so po sestavi mešanica mletih ovojev električnih kablov pretežno v obliki granulata, ki so na lokaciji shranjeni v big bag vrečah. Ocenjena količina odpadkov, ki se nahaja na lokaciji je cca. 2.300,00 ton.

Javno naročilo zajema:
- prevzem odpadkov, skladno s 4. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 44/2022 v nadaljevanju: »Uredba o odpadkih«) iz lokacije Volčja Draga in tehtanje odpadkov;
- prevoz odpadkov iz lokacije do obrata za predelavo, kjer se izvaja oddaja v predelavo, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
- predelava odpadkov v obratu za predelavo (postopek predelave z oznako R1 iz Priloge 2 Uredbe o odpadkih).

Več na portalu javnih naročil