Skoči do osrednje vsebine

Prevlada druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice – ponovljen postopek po odločitvi US

Rok za prijavo je potekel.

Z vlogo je Investitor Hidroelektrarne na spodnji Savi  d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice; INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. Ulica 11.novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem in ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, ki jih zastopa pooblaščenec HESS d.o.o., cesta Bratov Cerjak 33 a, 8250 Brežice zaprosil za postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave.

V primeru Mokrice je bil ugotovljen bistven vpliv večnamenskega projekta hidroelektrarne, ki zagotavlja hidroenergijo,  poplavno varnost, izboljšanje stanja podzemnega vodnega telesa ter prilagajanje na podnebne spremembe na dve evropsko pomembni vrsti - zvezdogleda in platnico, ki ga ni bilo mogoče omiliti z enostavnimi omilitvenimi ukrepi in so zato zanje pripravljavci Dodatka presoje sprejemljivosti na varovana območja podali strokovno oceno D-vpliv je bistven ter predložili strokovne izravnalne ukrepe. Pri izdaji gradbenega dovoljenja se je upravni organ opredelil, da gre za bistven vpliv na zvezdogleda in platnico in je zato treba dodatno k omilitvenim ukrepom določiti tudi izravnalne ukrepe, kar se lahko stori le v postopku prevlade druge javne koristi v skladu z Zakonom o ohranjanju narave.

Gre za poseben postopek, v katerem se v primeru varovanih območjih –evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 lahko ob pomanjkanju drugih alternativ javne koristi tehta, ob tem pa določi tudi ustrezne izravnalne ukrepe.

Tovrsten postopek je legitimen postopek po členu 6(4) Habitatne direktive, ki je v drugih Evropskih državah že večkrat uporabljen, v Sloveniji pa je uporabljen prvič.

Pripombe javnosti in nevladnih organizacij s stratusom stranskega udeleženca na dokumentacijo se lahko oddajo od 3.marca do 3.aprila na gp.mop@gov.si, z naslovom Pripombe ( navedba inštitucije, ki pripombo podaja) na dokumentacijo v zadevi 35409-164/2020.