Skoči do osrednje vsebine

Predlog Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031

Rok za prijavo je potekel.

Primarna raven zdravstvenega varstva ima pomembno vlogo pri preprečevanju in zgodnjem odkrivanju dejavnikov tveganja za bolezni, pri zmanjševanju neenakosti v zdravju in je ključna za enostaven in hiter dostop do najširšega možnega nabora storitev ter kontinuirane obravnave pacienta čim bližje doma.

Ministrstvo za zdravje je zato imenovalo delovno skupino za sprejem strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. V širok participativen proces za pripravo strategije so bili vključeni številni domači in mednarodni deležniki. 

Vso zainteresirano javnost vabimo k sodelovanju v javni razpravi o predlogu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031 (SRZDPR2031).

Svoje obrazložitve predlogov sprememb in pripomb, argumentiranih stališč in mnenj v zvezi s predlogom strategije lahko oddate do vključno 1. marca na pod-portalu e-Demokracija (na zavihku »oddajte komentar«), po elektronski pošti na naslov gp.mz@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za zdravje, Javna razprava – Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2023–2031), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.