Skoči do osrednje vsebine

Pravni pregled Sporazuma o financiranju med MKGP in Evropskim investicijskim skladom za izvajanje finančnih instrumentov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvajanje podukrepov - podukrep M4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov in - podukrep M6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti preko finančnih inštrumentov. Dodeljevanje podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov iz PRP 20142020 je vsebinsko zahtevno in za MKGP novo področje, ki terja poznavanje in izkušnje na področju bančnega in finančnega prava.

Z Evropskim investicijskim skladom bo MKGP sklenilo Sporazum o financiranju za izvajanje finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o financiranju), na podlagi katerega se bo ustanovil sklad skladov za financiranje in se bo opredelila struktura izvajanja finančnih instrumentov. Evropski investicijski sklad je uveljavljena finančna institucija z bogatimi izkušnjami z izvajanjem finančnih instrumentov, Sporazumi o financiranju, ki jih sklepa z državami članicami, so kompleksni in tipske narave, kot taki pa torej ne dopuščajo veliko manevrskega prostora za spreminjanje in prilagajanje njihove strukture in vsebine dejanskim potrebam in okoliščinam v državi članici.

Več na portalu javnih naročil