Skoči do osrednje vsebine

Poziv k predložitvi informacij o najnovejših tehnoloških rešitvah oziroma inovacijah, trajnostnih rešitvah in rešitvah, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva za potrebe izgradnje »Centra znanosti« kot demonstracijskega objekta

Rok za prijavo je potekel.

Znanost je gonilo napredka, tako za posameznika kot za družbo. Krepitev pomena in vloge znanosti kot ključne podstati družbe je zato eden izmed najpomembnejših razvojnih izzivov Slovenije. Z namenom promocije in popularizacije znanosti v Republiki Sloveniji ter s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Ministrstvo) vzpostaviti primerno znanstveno in izobraževalno infrastrukturo, katere delovno ime je »Center znanosti«.

Cilj projekta »Center znanosti« je pridobitev nove infrastrukture, ki bo omogočala vzpostavitev in izvajanje predvidenega programa in vsebin. Pri čemer pa mora biti že sam objekt "Centra znanosti" tehnično-tehnološka demonstracija oziroma prikazovalnik najnovejših tehnoloških rešitev, inovacij, trajnostnih rešitev in rešitev, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva.

Izbrana arhitekturna rešitev "Centra znanosti"

Izbrana arhitekturna rešitev "Centra znanosti" | Avtor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vsled zgoraj navedenega Ministrstvo skupaj s projektanti išče rešitve, izdelke, produkte oziroma predloge na različnih področjih, ki jih bi bilo smiselno vgraditi, uporabiti in prikazati v »Centru znanosti«, da bo le ta imel poudarjeno funkcijo demonstracijskega objekta – tj. objekta, v katerem bodo smiselno prikazane najsodobnejše tehnološke in znanstvene rešitve oziroma inovacije, trajnostne rešitve in rešitve, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva.

V ta namen Ministrstvo skladno s 64. členom Zakona o javnem naročanju  (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) objavlja poziv oziroma t. i. strokovni dialog za pridobitev informacij o:

  • inovativnih rešitvah in produktih;
  • novih tehnoloških rešitvah in produktih;
  • trajnostnih rešitvah;
  • izdelkih in sistemih, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva;
  • obstoju odpadkov oziroma ostankov materialov (kot npr. industrijski (ostanki lesa, kovinskih delov, stekla, idr.), kmetijski, gradbeni odpadki), ki jih je moč ponovno uporabiti oziroma reciklirati in iz njih narediti nov material;
  • obstoju ali razvoju procesov, materialov in produktov reciklaže oziroma ponovne uporabe, ki vključujejo industrijske ali kmetijske odpadke in s tem pripomorejo k zmanjšanju ogljičnih odtisov (npr. recikliran beton ali beton, ki npr. vključuje elektrofiltrski pepel, kovine (aluminij, železo, zlitine...), reciklirani leseni produkti (npr. recikliran parket, pohištvo iz recikliranega lesa);
  • inovativnih iniciativah in predlogih za vzpostavitev baze podatkov, ki dokumentira industrijske, kmetijske in gradbene odpadke ter ostankov rušenja z namenom ponovne uporabe

na področju gradnje objektov in opreme. Pri tem gre področje gradnje objektov in opreme razumeti čimbolj široko - od konstrukcije, strojnih in elektro inštalacij, stavbenega ovoja, stavbnega pohištva, tlakov, razsvetljave, različnih sistemov, pohištvene opreme, zunanje ureditve in drugo. Hkrati naj še dodamo, da so predmet pričujočega poziva tudi rešitve, izdelki, produkti oziroma predlogi, ki so še v razvojni fazi.

Skladno z navedenim vas vljudno vabimo k pregledu celotnega poziva, ter, k oddaji obrazca o informacijah o rešitvah, izdelkih, produktih oziroma predlogih, ki predstavljajo najnovejše tehnološke rešitve, inovacije, trajnostne rešitve oziroma rešitve, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva.