Skoči do osrednje vsebine

Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA)

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za infrastrukturo (ELENA upravičenec) poziva potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb (v nadaljevanju: CEPS) z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA (v nadaljevanju: TP ELENA).

Prijavitelji in upravičenci

Neposredni koristniki nepovratnih sredstev iz naslova TP ELENA so osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. Med ELENA upravičencem in koristnikom ELENA sredstev se bo sklenil sporazum, ki bo natančneje opredeljeval način izvajanja nalog in koriščenja sredstev iz naslova TP ELENA.

Roki za prijavo

Prvi rok za oddajo prijave po tem pozivu je 21. 6. 2019, drugi rok 26. 7. 2019, tretji rok 30. 9. 2019 in skrajni rok 18. 11. 2019. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo ministrstvo objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev TP ELENA.

Kontakt

MZI - Skupina ELENA
mzi.tp-elena@gov.si