Skoči do osrednje vsebine

Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023"

Rok za prijavo je potekel.

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Prijavitelji in upravičenci

Prijavitelj in upravičenec do sofinanciranja po tem povabilu je lahko samo oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Roki za prijavo

Prvi rok za oddajo vlog je 16. 11. 2020, drugi rok 15. 2. 2021, tretji rok 10. 5. 2021, četrti rok 13. 9. 2021, peti rok 15. 11. 2021 in skrajni rok 24. 1. 2022.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstvo objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev.

Kontakt

Projektna pisarna MZI
mzi.pp-eps@gov.si