Skoči do osrednje vsebine

Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022"

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Prijavitelji in upravičenci

Prijavitelj in upravičenec do sofinanciranja po tem povabilu je lahko samo oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Roki za prijavo

Prvi rok za oddajo vlog je 23. 3. 2020, drugi rok 18. 5. 2020, tretji rok 8. 6. 2020, četrti rok 7. 9. 2020 in skrajni rok 9. 11. 2020.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstvo objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev.

Iskalnik