Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k sodelovanju v postopku izbire celostne grafične podobe slovenskega predsedovanja Svetu EU

Rok za prijavo je potekel.

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 že drugič od svoje včlanitve v EU predsedovala Svetu EU. To je odlična priložnost za krepitev prepoznavnosti Slovenije tako z vidika uveljavljanja politik Slovenije v EU ter prioritet predsedovanja kot tudi z vidika promocije.

Urad Vlade RS za komuniciranje želi s povabilom pridobiti idejno zasnovo celostne grafične podobe slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Za predmetno povabilo ima Urad Vlade RS za komuniciranje na voljo 15.000,00 EUR brez DDV. 

Rezultat ocenjevanja prejetih predlogov celostne grafične podobe slovenskega predsedovanja Svetu EU

Na podlagi Povabila k sodelovanju v postopku izbire celostne grafične podobe slovenskega predsedovanja Svetu EU, je pred potekom roka za oddajo predlogov, do 08. julija 2019, do 14.00, na naslov Urada Vlade RS za komuniciranje prispelo 33 predlogov. 

Prepoznih predlogov ni bilo.

Ocenjevanje prejetih predlogov je potekalo 10. in 12. julija 2019 v prostorih Urada Vlade RS za komuniciranje.

Ocenjevanje prejetih predlogov je izvedla 5 članska žirija:

  • Goranka Krošelj, vodja Projektne skupine za koordinacijo priprav in izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU,
  • Andrej Drapal, strokovnjak s področja znamčenja,
  • Sašo Urukalo, strokovnjak grafičnega in likovnega oblikovanja in sodni izvedenec za področje oblikovanja,

  • Judita Krivec Dragan, strokovnjakinja s področja ustvarjalnosti, grafičnega in likovnega oblikovanja (Ministrstvo za kulturo),
  • Irena Kogoj, strokovnjakinja s področja komuniciranja in grafičnega oblikovanja (Urad vlade za komuniciranje).

Žirija je prejete predloge ocenjevala po merilih, določenih v Povabilu.

Po ocenjevanju žirije je največ točk prejel predlog s šifro 2553.

Vrstni red po prejetih točkah Šifra Skupno število točk
1 2553 77
2 1248163264 72,8
3 #39odtenkov 70,2
4 MATICA 55
5 5548163344 49,4
6 81 44,2
7 1803 38
8 X1X1973EU 29,8
8 PERUN 29,8
10 20085 27,6
11 8888 27,4
12 2184163295 27
13 B106 26
14 ODTIS 25,4
15 7D25A 24,6
16 11 23,8
17 2Bee 23,6
18 Klopotec 22,4
19 LOVE 20
19 K106 20
19 P1CGP19 20
19 20SLO/21EU 20
19 CARNICA 20
19 10102019 20
19 PETZVEZDIC 20
19 #ČIPKA 20
27 (TOP SECRET) 18,8
28 IDP@7201 18,2
29 90210 17
29 sLOVEnija 2021 17
31 IFEELEU2021SI 15
32 tksi@22eu 14
33 -SLIKA- 13

Vprašanja in odgovori

Vprašanje 1: Zanima me, ali lahko na natečaju sodeluje neformalno povezana skupina posameznikov (fizičnih oseb) — npr. skupina strokovnjakov, ki niso zaposleni v istem podjetju oz. drugače pravno-formalno organizirani? Če da, kako postopati v tem primeru, predvsem v zvezi z izpolnitvijo obveznih obrazcev? Je potrebno kje navesti delež prispevka posameznika h končnemu skupnemu predlogu CGP (denimo Oseba A: 33%, Oseba B: 33%, Oseba C: 33%)?

Odgovor 1: Lahko sodeluje tudi skupina posameznikov. 
V takem primeru so soavtorji.
Če so soavtorji več kot trije, je treba dodati posamezne rubrike za vsakega od soavtorjev.

Vprašanje 2: Ali šifro sodelujočega partner definira sam ali jo definirate na vaši strani?

Odgovor 2: Predlog ne sme razkrivati identitete sodelujočega. Šifro sodelujočega izberete sami (npr: »mama« ali »#5@22«).

   
Vprašanje 3:

Vprašanje 3a V razpisu nikjer ni zapisano kako naj se glasi tipografski oz. besedni del (zapis)? Ali naj bo zapis v priročniku CGP (ki zaenkrat v razpisu še ni opredeljen), zapisan samo v angleškem jeziku oz. ali tudi v slovenskem, v francoskem jeziku ali celo dvojezično?
Odgovor 3a Besedni del naj se glasi eu2021.gov.si

Vprašanje 3b V Priročniku Sveta Evrope (16-18), ki opredeljuje cobranding, nastopajo skupaj logo sveta Evrope, točen dolg zapis (angleški) za predsedujočo državo (s predpisano črkovno vrsto predpisana črkovna vrsta - Myriad Pro Semi Bold) in predviden prostor za logo/logotip predsedujoče države. Kot primer primer cobrandinga (več različic kompozitnega logotipa) navajajo Italijo, ki je predsedovala v letu 2014.
Pri tem je na str 17, pod črko B, prikazana različica znaka Italije (lastovica), podpisana s spletnim naslovom Italia2014.eu (izpisana v drugi črkovni vrsti).
Ali se v razpisu zahteva ta oz. samo ta varianta logotipa (znak + spletni naslov) – v slovenskem primeru eu2021.gov.si in je to edino (tipografsko) besedilo, ki naj ga vključuje logotip in naj se za ta del (zapis spletnega naslova) predvidi primarno (in morebitno sekundarno) črkovno vrsto – črkovni niz, ki je v razpisnem gradivu navedeno pod točko 6, Tipografija?
Odgovor 3b Drži. Tudi znak je lahko izpeljan iz črk, vendar zanj ni potrebno navajati črkovne vrste.

Vprašanje 3c Ali je za oddajo idejnega osnutka razpisa predpisan kakšen format in njegova lega (A4, A3, pokončen, ležeč,...)? Je potrebno liste kaširati, speti, ...?
Odgovor 3c Ni predpisanega formata.

Vprašanje 3d Pod točko 6, Predložitev predloga CGP, je pod alinejo b Priročnik CGP napisano, naj se pri Primerih aplikacije logotipa prikaže logotip kot cobranding skupaj z logom Sveta Evrope na papirnem gradivu. Kakšno naj bi bilo to papirno gradivo? Je s tem mišljen dopisni papir ali še kaj drugega? Imamo za ta del na voljo še kakšne podatke npr. naslov (v Bruslju), telefonske številke, elektronske naslove, etc.?
Odgovor 3d Papirno gradivo ni definirano (lahko je mapa, dopisni papir, beležka ,..). Če boste prikazali cobranding npr. na dopisnem papirju, lahko uporabite izmišljeni naslov, ni pa nujno.

Vprašanje 3e Prav tako me zanima kaj je mišljeno s primerom aplikacije logotipa na družbenem omrežju? Gre tukaj za profilno sliko na npr. Facebooku?
Odgovor 3e Družbeni medij ni definiran, gre za profilno fotografijo po vaši odločitvi izbranega medija.

Vprašanje 3f Predzadnji odstavek Točke 6, se glasi: »Logotip mora biti nujno pripravljen v tiskani obliki in predviden za uporabo v vektorski obliki. Priročnik CGP mora biti naročniku predan v tiskani obliki.«
Zanima me ali v prvem stavku govorite o oddaji natečajnega projekta, ki naj bo oddano na printih?
Odgovor 3f Da.

Vprašanje 4:

Vprašanje 4a Ali je nujno, da vse različice logotipa vključujejo predpisano spletno mesto eu2021.gov.si? Z drugimi besedami, ali lahko poleg različice logotipa s spletnim mestom pripravimo tudi različico brez tega?
Odgovor 4a Poleg različice logotipa s spletnim mestom lahko pripravite tudi različico brez tega.

Vprašanje 4b Ali so poleg predpisanega spletnega mesta še kakšni nujni tipografski elementi, kot je na primer uradno ime predsedstva (Slovenian Presidency of the Council of the European Union).
Odgovor 4b Ne.

Vprašanje 4c Ali je uporaba barve in barvne sheme prepuščena predlagatelju celostne grafične podobe oz. ali se predvideva, da je nujna uporaba zelene barve po priročniku znamke Slovenije?
Odgovor 4c Uporaba barve in barvne sheme je prepuščena predlagatelju, ki pa mora upoštevati vsebinska izhodišča natečaja.

Vprašanje 4d Ali lahko oddamo materiale na vložišče, 8.7.? Ali moramo projekt poslati po pošti?
Odgovor 4d Predlog idejne zasnove mora biti na naš naslov (Urad za komuniciranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana), dostavljen najpozneje do ponedeljka, 8. julija 2019, do 14.00. Lahko tudi osebno. Zgolj oddaja poštne pošiljke na pošto pred potekom tega roka ne zadošča za pravočasnost poslanega predloga.

Vprašanje 4e Je potrebno navesti skupno ceno vrednosti projekta, ali mora biti stroškovnik razčlenjen? Ob tem pa nas zanima, ali moramo navajati skupno vrednost ponudbe v neto ali bruto vrednosti?
Odgovor 4e V obrazcu ''Cena'' navedite skupno ceno za celoten obseg predloga v bruto vrednosti.

Vprašanje 4f Ali nam lahko sporočite kdo je komisija, ki bo ocenjevala prispela dela?
Odgovor 4f Ocenjevanje prejetih predlogov bo izvedla 5 članska žirija, od katerih bo 1 predstavnik Projektne skupine za koordinacijo priprav in izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU, 2 zunanja strokovnjaka s področja znamčenja ter grafičnega in likovnega oblikovanja in 2 strokovnjaka iz resorjev, ki se tudi sicer vsebinsko ukvarjata s področji komuniciranja, ustvarjalnosti, grafičnega in likovnega oblikovanja.

Vprašanje 4g Pod točko 5. navajate, da je potrebno navesti avtorja dela. V primeru pravnih oseb, se razume da je to pravna oseba ali je potrebno navesti fizično osebo (ali skupino teh), ki je oblikovala predlog?
Odgovor 4g Če je sodelujoči pravna oseba, mora v prijavnem obrazcu določiti, kdo je avtor (fizična oseba) predloga.

Vprašanje 5:

Kako je zamišljena zagotovitev anonimnost predlogov, ki so poslani poštno (priporočeno ali s povratnico), pri čemer je zaradi poštnih zahtev sicer nujno navesti pošiljatelja?

Odgovor 5:

Naročnik zagotavlja anonimnost sodelujočih po prejemu predlogov, če je predlog ob oddaji označen kot je predvideno v besedilu povabila. Če sodelujoči iz kakršnegakoli razloga ob oddaji predloga razkrije svojo identiteto, naročnik na to seveda ne more vplivati. Ob tem opozarjamo, da morajo sodelujoči predloge dostaviti na naslov naročnika najpozneje do 8. julija, do 14.00 (t.i. prejemna teorija). Zgolj oddaja pošiljke (tudi priporočeno) pred potekom tega roka ne zadošča za pravočasnost.

Vprašanje 6:

Ali se (a) ob predsedovanju predvideva uporaba siceršnjih dopisnih listov državne uprave (tj. obstoječi dizajn podjetja Gigodesign) z dodanim novim logotipom predsedovanja ali pa se (b) lahko razvijejo povsem nove aplikacije (torej povsem nov dizajn dopisnih listov, pisemskih ovojnic, poslovnih vizitk) posebej in izključno za namene predsedovanja, ki imajo z obstoječim CGP-jem slovenske državne uprave malo ali nič skupnega?

Odgovor 6:
Za predsedovanje Slovenije EU se lahko razvijejo popolnoma nove aplikacije, ki bodo namenjene izkljucno za namene predsedovanja.

Vprašanje 7:

V kakšni meri se mora logotip slovenskega predsedovanja navezovati na logotip I FEEL SLOVENIA. Je lahko izhodiščni logotip resnično le izhodišče, ali mora biti logotip I FEEL SLOVENIA tudi del rešitve?

Odgovor 7:

Predlagani logotip mora imeti za izhodišče vsebinsko in vizualno identiteto znamke I feel Slovenia.

Vprašanje 8:

Je pri pri fizični oddaji predloga potrebno legitimiranje?

Odgovor 8:

Ne, ni potrebno.

Vprašanje 9:

Zanima nas, ali je število predlogov omejeno oziroma ali lahko pripravimo več konceptov? Ali se vsak predlog odda v samostojno ovojnico s svojo šifro in dokumentacijo?

Odgovor 9:

Število predlogov ni omejeno, vendar vsak predlog oddajte v samostojno ovojnico s svojo šifro in dokumentacijo.

Vprašanje 10:

Ali je 5000 besed utemeljitve mišljenih samo pri glavni razlagi koncepta ali so v to število besed vštete naknadne kratke razlage raznih aplikacij logotipa? Ali predlog logotipa oddamo na ločenem papirju ali pa se smatra korektno oddan, če je znotraj priročnika?

Odgovor 10:

Število 5000 besed se nanaša na utemeljitev oziroma razlago koncepta. Zadostuje podan predlog logotipa znotraj priročnika.

Kontakt

Mateja Malnar Štembal
Telefon: 01 478 25 97; 041 373 177
E-pošta: mateja.malnar-stembal@gov.si