Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k sodelovanju pri predhodnem preverjanju trga: Prenova osrednjega informacijskega sistema za podporo integriranemu javnemu potniškemu prometu v Republiki Sloveniji

Rok za prijavo je potekel.

Request for Information: Modernisation of the central information system supporting the integrated public passenger transport in Slovenia

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) na podlagi 64. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in drugih določb ZJN-3, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega preverjanja trga (RFI, Request For Information), poziva vse potencialne ponudnike, da v skladu z navodili iz tega poziva oddajo svoje informativne ponudbe za izvedbo projekta javnega naročila »Prenova osrednjega informacijskega sistema za podporo integriranemu javnemu potniškemu prometu v Republiki Sloveniji«.

Namen predhodnega preverjanja trga (RFI)

To predhodno preverjanje trga (RFI - Request For Information) izvaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije (MOPE), da bi pridobilo povratne informacije s trga v zvezi s projektom prenove osrednjega informacijskega sistema za podporo integriranemu javnemu potniškemu prometu v Republiki Sloveniji. Njegov glavni namen je boljše razumevanje pričakovanj, zmogljivosti in sposobnosti trga/dobaviteljev ter predvidenih tveganj in priložnosti. 

Kontakt

gp.mope@gov.si