Skoči do osrednje vsebine

POVABILO K PRIJAVI NA IZPIT ZA ZASTOPNIKA PRAVIC OSEB NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Rok za prijavo je potekel.

Obveščamo vas, da bo izpit za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja potekal v sredo, 12. 4. 2023, ter v sredo, 17. 5. 2023, in sicer predvidoma od 14. ure dalje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

V Komisijo za opravljanje izpita za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja so imenovani: dr. Mojca Urek kot predsednica ter dr. Vesna Zupančič in Tatjana Kosi kot članici.

Roki za prijavo na izpit

Kandidati, ki želijo opravljati izpit za koordinatorja obravnave v skupnosti v mesecu aprilu, se morajo prijaviti najkasneje do petka, 31. 3. 2023. Število prostih mest za prijavo je omejeno, zato se bodo mesta popolnjevala po vrstnem redu prispelih prijav. Kandidati, ki ne bodo uvrščeni na aprilski rok izpita, bodo uvrščeni na naslednji rok v mesecu maju, o čemer bodo ti kandidati obveščeni po elektronski pošti.

 Kandidati, ki želijo opravljati izpit za koordinatorja obravnave v skupnosti v mesecu maju, se morajo prijaviti najkasneje do petka, 5. 5. 2023. Število prostih mest za prijavo je omejeno, zato se bodo mesta popolnjevala po vrstnem redu prispelih prijav. Kandidati, ki ne bodo uvrščeni na majski rok izpita, bodo uvrščeni na naslednji razpisani rok, o čemer bodo ti kandidati obveščeni po elektronski pošti.

Plačilo in način prijave

Cena izpita je 40,00 EUR, ki jo kandidat poravna pred izpitom. Izpit se vplača na:

  • Naziv prejemnika: Republika Slovenija – izvrševanje proračuna
  • Št. računa: 01100-6300109972
  • Sklic 18 26115-4029399-95122023
  • Namen plačila: plačilo izpita za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja.

Popolna prijava na izpit obsega: izpolnjeno prijavnico na izpit z izjavo o obdelavi osebnih podatkov, potrdilo o plačilu izpita ter pisno nalogo. Potrdilo o obveznem opravljenem izobraževanju za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja lahko prinesete na dan opravljanja izpita.

Prijavo s pripisom »Prijava na izpit za zastopnika – sklic na št. 604-18/2022« lahko pošljete po elektronski pošti na gp.mddsz@gov.si, po pošti ali v času poslovnega časa ministrstva osebno prinesete v vložišče na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

Obrazec za prijavo

  • Prijavnica na izpit z izjavo o obdelavi osebnih podatkov - zastopniki

    Obrazci, prijavnice

Kontakt

Za morebitna vprašanja, povezana z opravljanjem izpita, se lahko obrnete na telefonsko številko 01 369 78 03.