Skoči do osrednje vsebine

Ponovni javni poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti k prijavi za pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za zdravje je 13. 10. 2021 na svoji spletni strani objavilo javni poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti k prijavi za pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (št. 160-88/2021 z dne 11. 10. 2021). Do roka za oddajo prijav, ki se je iztekel 25. 10. 2021, je Ministrstvo za zdravje prejelo dve vlogi. Na podlagi prejetih vlog je minister za zdravje določil pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za geografsko območje, ki ga pokriva območna enota Kranj in enega pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za geografsko območje, ki ga pokriva območna enota Ljubljana.

Za ostala geografska območja v državi, ki jih pokrivajo posamezne območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se ni prijavil nobeden izvajalec zdravstvene dejavnosti, zato Ministrstvo za zdravje objavlja ponovni javni poziv.

Predmet ponovnega javnega poziva je prijava izvajalcev zdravstvene dejavnosti za določitev pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike iz 4. alineje 3. člena pravilnika za nezasedena geografska območja, ki jih pokrivajo posamezne območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Koper, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Murska Sobota, Maribor, Celje, Krško, Novo mesto in eno prosto mesto za geografsko območje Ljubljane).