GOV.SI

Javno zbiranje ponudb za prodaja pohištva (stoli, mize in klopi) za opravljanje gostinske dejavnosti.

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo pohištva (stoli, mize in klopi) za opravljanje gostinske dejavnosti. Podrobnejše informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup. Ponudbo oddate, najkasneje do 11. 11. 2019, na obrazcu, ki je označen kot priloga 1 in je sestavni del povabila.