Skoči do osrednje vsebine

Podpora in izvajanje storitev za operativno in varnostno izboljševanje namenskih aplikacij

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik bo izbranemu ponudniku poveril, izbrani ponudnik pa se bo moral naročniku s podpisom pogodbe o izvedbi javnega naročila zavezati, da bo ves čas trajanja veljavnosti pogodbe (3 leta) izvajal podporo namenskih pravosodnih aplikacij na področju mednarodne izmenjave podatkov in informacij iz kazenskih evidenc vsake posamezne države članice EU, katerega pokriva Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS). Navedene storitve bodo zajemale:
A. Razpoložljivost in pripravljenost izvajalca za izvedbo storitev, izvajanje rednih pregledov in vzdrževanje predvidenih aplikacij oziroma sestavov aplikacij;
B. Storitve po naročilu naročnika, ki bodo zajemale vsaj:
- skrbniška dela, ki zagotavljajo izvajanje sistema ECRIS-RI (npr. nameščanje / ukinjanje certifikatov);
- sodelovanje pri odpravljanju komunikacijskih problemov z drugimi državami;
- sodelovanje in izvajanje nadgradenj in dopolnitev sistema ECRIS-RI (npr. integracijo z aplikacijo za vodenje centralne kazenske evidence) in drugih (predvidenih) povezanih sistemov in sestavov (npr. ECRIS TCN, distribucija storitev, biometrični podsistem itd.);
- potrebne integracijske storitve;
- izvajanje in podpora sistemom sprotne integracije (CI Continous integration);
- sodelovanje pri ostalih delih na zahtevo naročnika (opravila na sistemih, ki bodo potrebna za podporo učinkovitega delovanja vitalnih sistemov informacijskega sistema naročnika).

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu Specifikacije, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik